YASAL UYARI

Bu web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site'ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi”ni kabul etmiş sayılmaktadır.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SÜRÜM NUMARASI 001
DEĞİŞİKLİK TARİHİ 01/10/2020
 1. KULLANIM KOŞULLARI

  1. Bu web sitesinde (www.carpediemfitwell.com) sunulan hizmetler Carpe Diem Fitness Club’ın yasal sahibi Alp ATASEVER (“Carpe Diem” olarak da anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve bu web sitesi üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Carpe Diem’e aittir.
  2. İşbu kullanım koşullarını Carpe Diem gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak bu web sitesinde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
  3. Bu web sitesindeki hizmetlerden yararlanan ve bu web sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Carpe Diem tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
  4. Carpe Diem, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 2. SÖZLEŞME TANIMLARI

  1. Site: Carpe Diem tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.carpediemfitwell.com web sitesidir.
  2. Üye: Site’ye kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yapan Carpe Diem'den üyelik hizmeti alımı ya da saha rezervasyonu yapmak üzere faydalanmak isteyen, Üye Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak üyelik başvurusu yapan ve Carpe Diem tarafından üyeliğe kabul edilen her gerçek kişidir. Bu sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaklardır. (Not: 15 yaşından gün almış ancak 18 yaşından küçük olan gençlerin ve ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı olan yetişkinlerin yasal velisi/vasisi, Site'deki Üye Başvuru Formu’nun ilgili bölümlerini eksiksiz doldurarak velayeti/vesayeti altında olan kişi adına üyelik işlemleri yapabilir. Her halükarda, 15 yaşından küçük olan kişiler Üye olamazlar ve Üyelik Hizmetlerinden faydalanamazlar.)
  3. Kullanıcı: Site’de “Üye” olarak oturum açan ya da “üye girişi” yapmadan Site’yi ziyaret eden veya kullanan kişidir.
  4. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
  5. İçerik: Site'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
  6. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ya da bu kişilerin velisi/vasisi durumundaki kişilerle Carpe Diem arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
  7. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
 3. HİZMETLERİN KAPSAMI

  1. Carpe Diem'nin, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
  2. Carpe Diem'in, Site üzerinden satışa sunduğu üyelik hizmetleri ve saha rezervasyonlarının; Üye ya da yasal temsilcisi tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen süre boyunca müşteriye ayıpsız olarak teslimidir.
  3. Carpe Diem, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
  4. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcı’nın Carpe Diem tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Carpe Diem, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
 4. GENEL HÜKÜMLER

  1. Site üzerinden, Carpe Diem'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı'lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Carpe Diem'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı'ların kendi sorumluluğundadır. Carpe Diem bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Carpe Diem'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
  2. Carpe Diem, Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Carpe Diem'in Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
  3. Kullanıcı, Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Carpe Diem sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı'nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Carpe Diem sorumlu değildir.
  4. Carpe Diem, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Carpe Diem, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  5. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Carpe Diem'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Carpe Diem çalışanlarının ve yöneticilerinin, Carpe Diem yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Carpe Diem, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
  6. Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Carpe Diem ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı’ların Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Carpe Diem'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
  7. İşbu Site'nin sahibi Carpe Diem'dir. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu Carpe Diem'in ya da Carpe Diem'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site'deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Carpe Diem ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Carpe Diem hizmetlerini, Carpe Diem bilgilerini ve Carpe Diem'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Carpe Diem'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Carpe Diem'in yazılı izni ile mümkündür.
  8. Carpe Diem, Site üzerinden Kullanıcı'lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Carpe Diem aynı zamanda; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı'lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Carpe Diem için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Carpe Diem'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı'ların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
  9. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Carpe Diem tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Carpe Diem; Carpe Diem hizmetleri, Carpe Diem bilgileri, Carpe Diem telif haklarına tâbi çalışmaları, Carpe Diem ticari markaları, Carpe Diem ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  Carpe Diem, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Carpe Diem, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Carpe Diem'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 6. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

  Carpe Diem, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak, Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 7. MÜCBİR SEBEBLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Carpe Diem işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Carpe Diem açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Carpe Diem'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Carpe Diem'in, Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

  İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi, Carpe Diem tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı'lar, işbu sözleşme hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Carpe Diem, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir; değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.